Ďakujeme

Organizátori podujatia „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ vyjadrujú poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave a uskutočnení celoslovenského stretnutia fujaristov, za ich finančnú, materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia.

Všetci majú veľkú zásluhu na tom, že sa aj tento rok môže podujatie stať oslavou kultúrneho dedičstva fujaristov nie len slovenského regiónu, a dôstojne tak reprezentovať spoločenský, historický, kultúrny a ľudský potenciál našej krajiny.