Hlavní organizátori

Národná identita, lokálne tradície. Toto sú pojmy, ktoré nám nie sú ľahostajné. Sme presvedčení, že pripomínanie si spôsobu života a kultúrnych tradícií našich predkov, je dôležitým základom pri výchove našich potomkov. Kladieme si za cieľ, aby podujatie „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“, bolo práve takým podujatím.