Dedičstvo otcov

zachovaj nám, Pane!

CELOSLOVENSKÉ  STRETNUTIE  FUJARISTOV

13. ročník

Podujatie venované 13. výročiu zápisu fujary na Zoznam diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

28. – 30.
SEPTEMBER 2018
0d0h0min0s